Alkam d.o.o. logotip

SPLOŠNI POGOJI IN ZASEBNOST

Podatki o podjetju

Alkam d.o.o. Kamnik

Ljubljanska cesta 63c

1241     Kamnik

Slovenija

DŠ: SI55069347 (Smo zavezanci za DDV)

Matična številka: 5475929

Telefon:  +386 1 8308222

E-pošta: info@alkam.si

Spletna stran: www.alkam.si

Dostopnost informacij

Alkam d.o.o. Kamnik se zavezuje, da bo obiskovalcu spletne strani www.alkam.si vselej zagotovila naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, matično in davčno številko),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon)

 

Varovanje osebnih podatkov in politika varstva osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

V podjetju Alkam d. o. o. Kamnik, ki je upravljalec spletne strani alkam.si, cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo in pri njihovi obdelavi ravnamo skladno z vsakokratno veljavno relevantno zakonodajo. Kot upravitelji te spletne strani smo zato v namen varovanja vaše zasebnosti in podatkov, ter za namene vaše seznanitve z našimi procesi obdelave podatkov, uredili to politiko zasebnosti.

Podatki o upravljavcu:

Alkam d.o.o. Kamnik

Ljubljanska cesta 63c

1241     Kamnik

Slovenija

DŠ: SI55069347 (Smo zavezanci za DDV)

Matična številka: 5475929

Telefon:  +386 1 8308222

E-pošta: info@alkam.si

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki jo izvaja podjetje Alkam d.o.o. Kamnik (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Katere osebne podatke obdelujemo?

 • Osnovni kontaktni podatki (ime in priimek, telefonska številka, e-naslov);
 • Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago);
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;
 •  kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (ko vam pošljemo e-pošto v primeru, da se niste odzvali na ponudbo ali za namene zaposlovanja v našem podjetju)

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte);
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o prodaji našega blaga in storitev ter o uporabi naših spletnih strani;
 • za namen zaposlovanja v našem podjetju

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem?

Osnovne osebne podatke hranimo 5 let.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Osebne podatke za namene zaposlovanja v našem  podjetju hranimo dokler ne zaključimo zaposlitvenega postopka (tj. izberemo kandidata) in še 30 dni po zaključku, zaradi obravnave morebitnih pritožb glede zaposlitvenega postopka. V primeru pritožbenega postopka, se čas hrambe osebnih podatkov podaljša za čas trajanja postopka sodnega varstva pred pristojnim delovnim sodiščem, vse do pravnomočnosti odločbe.

Osebne podatke obdelujemo na osnovi zakona in imamo zakoniti interes (kot zakoniti interes opredeljujemo naš interes zaposliti najustreznejšega kandidata za razpisano delovno mesto). Na podlagi zakonitega interesa obdelujemo osebne podatke iz vseh točk v prijavnem obrazcu.

Vašo prijavo na razpisano delovno mesto lahko kadarkoli prekličete z e-mailom na kadri@alkam.si  V tem primeru vas bomo, zaradi odsotnosti vaših podatkov, izključili iz zaposlitvenega postopka.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe Alkam d.o.o. Kamnik razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga (programiranje spletne strani, spletno oglaševanje);
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudniki programerskih rešitev;
 • ponudniki plačilnih sistemov;
 • vzdrževalci IT sistemov;
 • dostavne službe (pošta, GLS);
 • odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnih storitev.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica?

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 1. da od nas kadarkoli zahtevate:
 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
  • namene obdelave;
  • vrste osebnih podatkov;
  • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar:
  • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov:
 1. pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Posodobljeno: 21.3.2023

Povpraševanje
Hvala!

Prejeli smo vaše sporočilo.
Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.