Alkam d.o.o. logotip

Požarne stene, vrata in okna - za varnejše stavbe

Zakoni, pravilniki in standardi narekujejo varnostne zahteve v zgradbah in zagotavljajo varstvo pred požarom ter omogočajo učinkovito evakuacijo, reševanje ljudi in premoženja ter gašenje požarov.
Glede na namembnost objekta in varnostnih zahtev so vgrajene stene, vrata in okna različnih razredov požarne odpornosti. Steklo, ki se vgrajuje v take elemente, mora imeti enak razred požarne odpornosti kot vrata ali okna, in je določeno s certifiikatom oziroma s tehničnim soglasjem (STS). Le tako so zagotovljene ustrezne požarne lastnosti elementa kot celote.

Certificirane požarne stene, vrata in okna

Požarne stene, vrata in okna so zasnovani tako, da preprečujejo širjenje ognja in dima v primeru požara. Požarni elementi so izdelani iz aluminija ali železa in so odporni na ogenj in toploto. Na voljo je izvedba v različnih razredih požarne zaščite E 30, EI30, EI 60, EI 90. Za izdelavo teh posebnih izdelkov imamo pridobljena vsa potrebna dokazila, certifikate in STS.

Vsak požarni element ni hkrati tudi dimotesen. To je naloga dimotesnih elementov, ki s pomočjo posebnega sistema tesnjenja zagotavljajo optimalno zaščito pred dimnimi plini.

Alkam d.o.o. FireStop Krankenhaus m innen

Požarna vrata za hitro evakuacijo

Požarna vrata omogočajo hitro evakuacijo iz objekta v primeru požara. Vedno  morajo biti opremljena z samozapiralom, ki zagotavlja, da se vrata v primeru požara samodejno zaprejo. Samozapiralo je lahko vidno ali skrito. Glede na območje vgradnje so lahko požarna vrata opremljena z dodatnimi funkcijami npr. protivlomno ali dimotesno funkcijo in so opremljena s tesnilom, ki preprečujejo vdor dima in plinov.

Požarna vrata so običajno nameščena v stenah, ki ločujejo požarno ogrožene dele objekta od drugih prostorov.

Alkam d.o.o. Protipozarna okna MDM scaled

Požarna okna – za fiksne zasteklitve in odpirajoča se okna

Poleg fiksnih zasteklitev izdelujemo tudi požarna okna, ki se lahko odprejo. Tudi ta morajo biti tako kot vrata vedno opremljena s samozapiralnim mehanizmom.
Alkam d.o.o. Protipozarna stena TUS KP

Požarne stene

Požarne stene so zasnovane tako, da preprečujejo širjenje ognja in dima iz enega dela objekta v drugega. Za razliko od običajnih sten, so požarne stene izdelane iz posebnih materialov, ki zagotavljajo odpornost na ogenj in toploto. Pravilno nameščene in oblikovane požarne stene so ključnega pomena za zmanjšanje škode v primeru požara.

Vsak požarni element mora biti izdelan v skladu z veljavnim certifikatom o skladnosti in označen z identifikacijsko tablico, ki prikazuje njegove lastnosti. V podjetju Alkam imamo vzpostavljen strog sistem za interni nadzor proizvodnje požarnih elementov, našo proizvodnjo pa redno pregledujejo tudi akreditirane institucije.

Povpraševanje
Hvala!

Prejeli smo vaše sporočilo.
Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.